Rychlý kontakt

Dominotrans Opava s.r.o.
Hlavní 88/129
747 06 Opava – Kylešovice
Tel: +420 553 734 353
Email: info@dominotrans.cz
Web: www.dominotrans.cz

Opravy komunikací

Sanace dilatačních spár a trhlin

Technologie kvalitních oprav spár a trhlin spočívá v dostatečně kvalitním vyfrézování spáry a následně jejím kvalitním zaplněním t.j. penetrace, horká zálivka, posyp. Takto ošetřené trhliny a spáry asfaltových (živičných) povrchů jsou několikrát více odolné vůči vzniku výtluků, zatékání do konstrukce komunikace, prodlužují jejich životnost a šetří náklady na rozsáhlejší opravy.

Sanace cílených spár – řezných spojů, dilatačních spár, divokých spár a trhlin

a) S prořezem spáry standartně 15-30mm, penetrací PRIMEREM-K , horkou asfaltovou zálivkou BORFUGA DS (150-240st) a následně posypem štěrkodrtí frakce do 0,4 mm

b) Bez prořezu spáry, penetrací PRIMEREM-K, horkou asfaltovou zálivkou BORFUGA DS, a posypem štěrkodrtí frakce do 0,4 mm

Opravy výtluků a děr

Technologie oprav výtluků a děr spočívá v ořezání a vybourání daného místa, vyplnění příslušným materiálem, zhutnění, ořezání a zalití spár.

Místo kde bude asfaltová záplata se ořeže do přesného tvaru ,poté se vyfrézuje případně vybourá ručně živičný povrch obvykle 5-10 cm hluboký.Záleží na hloubce výtluků a stavu spodní vrstvy.Místo se vyplní ve spodní vrstvě kamenivem, zhutní, napenetruje a položí se živice (asfalt střední)cca 5-7cm.Zhutní se zaválcováním. Po vychladnutí se záplata ořeže a spoje a zalijí horkou asfaltovou zálivkou.Vyspárováním se záplata začistí a zamezí se tak tomu,aby mezi původní a novou vrstvou zatékala voda a způsobila rozrušení místa záplaty zvláště v zimních měsících. Takto provedená záplata vydrží několik let.Není-li poj dostatečně uzavřen spárováním,dochází obvykle na daném místě k obnovení výtluku.

Vyspravy komunikací

Naše firma provádí vysprávky komunikací tryskovou metodou zařízením TURBO 5000 COMBI. Vysprávky se provádějí podle Technických podmínek TP 96, které jsou schváleny MD ČR. Všechna použité materiály mají příslušní certifikáty.
Cílem vysprávek komunikací tryskovou metodou je zachování nebo dočasné zlepšení nebo obnovení charakteristik provozní způsobilosti komunikací.
Do povrchových úprav komunikací tryskovou metodou lze zařadit vysprávky poruch živičných povrchů do hloubky 40 až 80mm. Vysprávky se provádějí bez hutnění.
Kvalitně provedenou údržbou lze zabránit dalšímu rozšiřování poruch a trhlin a tím prodloužit životnost krytu vozovky.

Používané materiály

Pojivo: středně nebo rychloštěpná asfaltová emulze s obsahem asfaltu 60 až 65%

Kamenivo: přírodní, drcené, proprané, frakce 2 až 8mm, výběr je závislý na druhu poruchy a s ní související tloušťky nanášení vrstvy